W SUPLEMENTACJI ZWIERZĄT
   SPRAWDZONE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA
  DZIĘKI TECHNOLOGII
    PRZEWAGA
 DOSTARCZANYCH ROZWIĄZAŃ
  NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

ADAK PRODUCT sprawdzone rozwiązania dla hodowli zwierząt.

Rozwiązania dla weterynarii

Nasza oferta obejmuje różnorodną gamę produktów i usług z zakresu żywienia zwierząt, pielęgnacji, higieny i bioasekuracji.

Rozwiązania dla hodowli

Od prostych materiałów medycznych, po odzież ochronną i skuteczne specjalistyczne produkty dla zwierząt gospodarskich.

Rozwiązania dla wytwórni pasz

Tworzymy rozwiązania dla rynku obrotu towarowego, które uwzględniają takie aspekty jak magazynowanie, transport i handel.

Bioasekuracja

Współczesny chów zwierząt znacznie odbiega od modelu stosowanego przed laty. Wraz z postępem hodowlanym, technologicznym oraz wzrostem świadomości i pojawianiem się coraz nowszych i trudnych do zwalczania jednostek chorobowych zaczęto zwracać uwagę na rolę odpowiedniego przygotowania i dezynfekcji budynków inwentarskich. W obecnym czasie intensywność i skala produkcji zwierzęcej wymusiły zmianę spojrzenia na całokształt prac związanych z przygotowaniem fermy do zasiedlenia.

Dlaczego mycie i dezynfekcja ma tak ogromne znaczenie?

  • Podczas mycia i dezynfekcji liczba drobnoustrojów obecnych na powierzchniach ulega zmniejszeniu od 80% do 99,9%.
  • Nieusunięte mikroorganizmy stanowią realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt
  • Zakażenia zwierząt stanowią źródło strat ekonomicznych w hodowli