BIOASEKURACJA - DEZYNFEKCJA SKONCENTROWANĄ MGŁĄ
BIOASEKURACJA - PODSTAWĄ JEST PERFEKCYJNE PRZYGOTOWANIE

Dezynfekcja i mycie

Dezynfekcja to ogół zabiegów mających na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych w celu zapobiegania wtórnym zakażeniom zwierząt. Dezynfekcję podejmuje się przede wszystkim w środowisku zewnętrznym. Środkami fizycznymi służącymi do odkażania są: oczyszczanie mechaniczne, działanie wysoką temperaturą, bezpośrednie napromieniowanie słoneczne, napromieniowanie promieniami nadfioletowymi, wysuszanie. W dezynfekcji znajdują zastosowanie także środki chemiczne – w postaci roztworów, emulsji, zawiesin. Aby dezynfekcja była skuteczna, środek odkażający powinien mieć stężenie najkorzystniejsze dla danych warunków, stykać się bezpośrednio z całą masą lub powierzchnią odkażanych przedmiotów, działać przez określony czas i w odpowiedniej temperaturze. Obecnie standardem jest regularne przeprowadzanie dezynfekcji w obiektach produkcji zwierzęcej. Współczesny chów zwierząt znacznie odbiega od modelu stosowanego przed laty. Wraz z postępem hodowlanym, technologicznym oraz wzrostem świadomości i pojawianiem się coraz nowszych i trudnych do zwalczania jednostek chorobowych zaczęto zwracać uwagę na rolę odpowiedniego przygotowania i dezynfekcji budynków inwentarskich. W obecnym czasie intensywność i skala produkcji zwierzęcej wymusiły zmianę spojrzenia na całokształt prac związanych z przygotowaniem fermy do zasiedlenia.

Dlaczego mycie i dezynfekcja ma tak ogromne znaczenie?

 • Podczas mycia i dezynfekcji liczba drobnoustrojów obecnych na powierzchniach ulega zmniejszeniu od 80% do 99,9%.
 • Nieusunięte mikroorganizmy stanowią realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt
 • Zakażenia zwierząt stanowią źródło strat ekonomicznych w hodowli

Główne etapy dezynfekcji:

 • Usuwanie obornika, brudu i kurzu
 • Oczyszczanie linii pojenia – usuwanie wszelkich złogów: kamienia oraz biofilmu (glonów, grzybów oraz bakterii będących potencjalnym źródłem zakażenia, a także zatrzymywać w postaci osadu składniki witaminowe, mineralne, co prowadzi do obniżenia skuteczności leczenia
 • Mycie – oczyszczanie na mokr o – namoczenie i ręczne mycie powierzchni, sprzętów, na których zebrał się brud, a następnie starannym zmyciu strumieniem wody pod ciśnieniem. Aby zwiększyć efektywność mycia należy stosować odpowiednie preparaty mające właściwości silnego zmniejszania napięcia powierzchniowego i odtłuszczania. Polecamy stosowanie tzw. mycie pianowe polegające na mechanicznym naniesieniu aktywnej piany na myte powierzchnie i spłukaniu jej po określonym przez czasie. Metoda ta daje bardzo dobre efekty, przy znacznej oszczędności wody i preparatów myjących. Po spłukaniu mytej powierzchni należy pozostawić ją do wyschnięcia, ponieważ w trakcie wysychania ginie wiele drobnoustrojów. Sucha powierzchnia nie zmienia stężenia nanoszonych środków dezynfekcyjnych
 • Dezynfekcja zasadnicza – polega na ostatecznym zniszczeniu zarazków w środowisku i stanowi ostatni, końcowy etap, eliminując wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, glony i inne chorobotwórcze organizmy będące zagrożeniem dla zdrowia

W naszym portfolio posiadamy skuteczne produkty sprawdzające się w każdym etapie przeprowadzanej dezynfekcji.

Oferujemy innowacyjne produkty o szerokim zastosowaniu w:

 • hodowli zwierząt,
 • ogrodnictwie,
 • akwakulturze,
 • przetwórstwie żywności,
 • pieczarkarniach,
 • przy dezynfekcji zbiorów,
 • ubojniach i zakładach mięsnych

 • uzdatnianiu wody pitnej dla zwierząt i ludzi,
 • kontroli zapachu,
 • oczyszczaniu kanałów wentylacyjnych i systemów wentylacji,
 • dezynfekcji trudnych powierzchni,
 • transporcie i przechowywaniu towarów łatwo psujących się
  procesie uzdatniania wody,
 • jako środek odstraszający owady
 • i wiele innych.

NOWOŚĆ! ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA!

PROSZEK DO POSYPYWANIA ŚCIÓŁKI

 • skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie,
 • jedno opakowanie wystarczy na zabezpieczenie ok. 1000m2,
 • PROSZEK DO POSYPYWANIA ŚCIÓŁKI stosowany w pomieszczeniach dla drobiu celem oczyszczania i zabezpieczenia ściółki, w stadach krów mlecznych, aby zapobiec rozwojowi bakterii powodujących zapalenie wymion,
 • polecany w obszarach bytowania nowo narodzonych piskląt, cieląt, prosiąt (specjalna formuła do pielęgnacji skóry),
 • możliwość użycia w podajnikach żywności dla młodych kurcząt
  stosowany w budynkach magazynowych,
 • oraz dla ochrony racic krów, bydła mięsnego

SANITYZACJA WODY PITNEJ

 • skuteczne rozwiązanie dla czystej wody,
 • krótki czas kontaktu w celu wyeliminowania patogenów,
 • skuteczny w szerokim zakresie pH ( od 4 do 10),
 • łatwo rozpuszczalny w zimnej i gorącej wodzie,
 • nie zmienia smaku wody pitnej,
 • aktywny w wodzie nawet do 30 – 60 dni,
 • gotowy do samodzielnego użycia,
 • zapewnia komfort stosowania.

SANITYZACJA POWIETRZA

 • umożliwia powolne uwalnianie substancji czynnej, która aktywnie poprawia jakość biologiczną powietrza,
 • sprawdza się w pomieszczeniach zamkniętych i systemach wentylacji lub pomieszczeniach magazynowych,
 • nie zmienia zapachu powietrza
 • wydajny – jedno opakowanie wystarcza nawet na 30 dni ochrony